Náš program
a nejdůležitější otázky města Příbrami

  • 1. Neplýtvat penězi. Stop předraženým investicím a městským zakázkám.
  • 2. Zřídíme post městského ombudsmana, který se občanů zastane vůči možnému nekorektnímu postupu na úřadě.
  • 3. Nová městská čerpací stanice bude prodávat pohonné hmoty jen s přiměřenou marží.
  • 4. Z fondu zápůjček pomůžeme Příbramákům odejít od plynu a teplárny k fotovoltaice, tepelným čerpadlům, zadržovat a využívat dešťové vody.
  • 5. Bydlení – příprava projektů a výstavba bytů v rekonstruovaných městských objektech. Výstavba bytů na městských pozemcích, ne na lokalitě Fantova louka.
  • 6. Více peněz na podporu sportu, kultury, spolků a organizací především z Příbrami. Granty podpoříme společenství vlastníků.
  • 7. Podpora projektu Trenéři ve škole. Peníze do škol na zájmové kroužky a družiny. Bezpečná cesta do školy. Chceme dočasně zrušit poplatek za MŠ.
  • 8. Více zeleně. Výsadba a ne kácení stromů. Odpady do podpovrchových kontejnerů. Nezvýšíme poplatek za odpad.
  • 9. Parkovat musí především Příbramáci, bezpečné osvětlené přechody a zastávky.
  • 10. Budeme řešit nepořádek okolo soukromých ubytoven a omezování kvality života Příbramáků nepřizpůsobivými osobami.